KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY LỚP NVSP GIẢNG VIÊN
  KHÓA 06.2017 HỌC TẠI SỐ 12 - TRẦN THIỆN CHÁNH - P.12 - Q10
THỜI GIAN: 23/10/2017 đến tháng  01/2018
           
Thời gian học: sáng 8h - 11h , chiều 13h30 - 16h30, Tối 18h - 20h30
THỨ NGÀY BUỔI GIÁO VIÊN CHƯƠNG TRÌNH HỌC NOTE
Tuần 01
T2 23/10 Tối Ts. Phùng Thế Bảo Sử dụng phương tiện kĩ thuật và công nghệ trong dạy học đại học  
T4 25/10 Tối  
T6 27/10 Tối Nghỉ học  
Tuần 02
T2 30/10 Tối Nghỉ học  
T4 01/11 Tối  
T6 03/11 Tối Ts. Bùi Hồng Quân Giáo dục học đại cương  
Tuần 03
T2 06/11 Tối Nghỉ học  
T4 08/11 Tối Ts. Bùi Hồng Quân Giáo dục học đại cương  
T6 10/11 Tối  
Tuần 04
T2 13/11 Tối Ts. Bùi Hồng Quân Giáo dục học đại cương  
T4 15/11 Tối  
T6 17/11 Tối Ts. Lê Thị Thương Tâm lý học đại cương  
Tuần 05
T2 20/11 Tối Nghỉ học  
T4 22/11 Tối Ts. Lê Thị Thương Tâm lý học đại cương  
T6 24/11 Tối Tâm lý học dạy học đại học  
Tuần 06
T2 27/11 Tối Ts. Lê Thị Thương Tâm lý học dạy học đại học  
T4 29/11 Tối Giáo dục đại học Thế Giới và Việt Nam  
T6 01/12 Tối  
Tuần 07
T2 04/12 Tối Thầy Thắng Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục  
T4 06/12 Tối  
T6 08/12 Tối  
Tuần 08
T2 11/12 Tối Thầy Thắng Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục  
T4 13/12 Tối Ts. Tống Xuân Tám Lý luận dạy học ĐH  
T6 15/12 Tối  
Tuần 09
T2 18/12 Tối Ts. Tống Xuân Tám Lý luận dạy học ĐH  
T4 20/12 Tối  
T6 22/12 Tối  
Tuần 10
T2 25/12 Tối Ts. Tống Xuân Tám Lý luận dạy học ĐH  
T4 27/12 Tối Đánh giá trong giáo dục  
T6 29/12 Tối  
Tuần 11
T2 01/01/2018 Tối Nghỉ học  
T4 03/01/2018 Tối Ts. Tống Xuân Tám Đánh giá trong giáo dục  
T6 05/01/2018 Tối GVHN Phát triển chương trình và tổ chức QTĐT & Giao tiếp sư phạm  
T7 06/01/2018 Tối  
CN 07/01/2018 Tối  
Tuần 12
T2 08/01/2018 Tối Ts. Tống Xuân Tám Đánh giá trong giáo dục  
T3 09/01/2018 Tối Thi môn Sử dụng phương tiện kĩ thuật và công nghệ trong dạy học ĐH (60') & môn
  Phương pháp NCKH giáo dục (60')  &  môn Tâm lý học đại cương (60')
 
T4 10/01/2018 Tối Thi môn Phát triển chương trình và tổ chức QTĐT (60') & môn Giao tiếp SP (60') & môn Tâm lý học dạy học đại học (60')  
T5 11/01/2018 Tối Thi môn Giáo dục học đại cương (90') & môn Giáo dục đại học TG và VN ( 60')  
T6 12/01/2018 Tối Thi môn Lý luận dạy học ĐH (90') & môn Đánh giá trong giáo dục (60')   
* Lưu ý : Lịch học có thể còn thay đổi nên các A/C thường xuyên truy cập email hàng tuần để theo dõi lịch học của lớp.