KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY LỚP NVSP GIẢNG VIÊN KHÓA 07.2017
 ĐỊA ĐIỂM: SỐ 12, TRẦN THIỆN CHÁNH, PHƯỜNG 12, QUẬN 10, TP. HCM
THỜI GIAN: 02/12/2017 đến tháng 03/2017
Phụ trách lớp: 0981 116 772 - 0938 895 369 ( Ms. Hoa)  
Thời gian học: sáng 8h - 11h , chiều 13h30 - 16h30, Tối 18h - 20h30
Thứ NGÀY BUỔI GIÁO VIÊN CHƯƠNG TRÌNH HỌC NOTE
Tuần 01
T7 02/12/2017 Sáng Ts. Lê Thị Thương Tâm lý học đại cương  
Chiều
CN 03/12/2017 Sáng Nghỉ học
Chiều
Tuần 02
T7 09/12/2017 Sáng Ts. Lê Thị Thương Tâm lý học đại cương  
Chiều  
CN 10/12/2017 Sáng Nghỉ học
Chiều
Tuần 03
T7 16/12/2017 Sáng Ts. Lê Thị Thương Tâm lý học dạy học đại học  
Chiều  
CN 17/12/2017 Sáng Nghỉ học
Chiều
Tuần 04
T7 23/12/2017 Sáng Ts. Lê Thị Thu Liễu Đánh giá trong giáo dục  
Chiều
CN 24/12/2017 Sáng  
Chiều
Tuần 05
T7 30/12/2017 Sáng Nghỉ tết dương lịch  
Chiều
CN 31/12/2017 Sáng  
Chiều
Tuần 06
T7 06/01/2018 Sáng Ts. Lê Thị Thương Giáo dục đại học Thế Giới và Việt Nam  
Chiều
CN 07/01/2018 Sáng Ts. Nguyễn Đắc Thanh Phát triển chương trình và tổ chức quá trình đào tạo  
Chiều
Tuần 07
T7 13/01/2018 Sáng Ts. Phạm Bích Thủy Phương Pháp nghiên cứu khoa học  
Chiều
CN 14/01/2018 Sáng  
Chiều
Tuần 08
T7 20/01/2018 Sáng Nghỉ học  
Chiều
CN 21/01/2018 Sáng Ts. Nguyễn Đắc Thanh Phát triển chương trình và tổ chức quá trình đào tạo  
Chiều  
Tuần 09
T7 27/01/2018 Sáng Ts. Bùi Hồng Quân Giáo dục học đại cương  
Chiều
CN 28/01/2018 Sáng  
Chiều  
Tuần 10
T7 03/02/2018 Sáng Ts. Tống Xuân Tám Nâng cao chất lượng tự học  
Chiều
CN 04/02/2018 Sáng  
Chiều
Tuần 11
T7 10/03/2018 Sáng Ts. Tống Xuân Tám Sử dụng phương tiện kĩ thuật và công nghệ trong dạy học đại học  
  Chiều
CN 11/03/2018 Sáng Lý luận dạy học đại học  
Chiều
Tuần 12
T7 17/03/2018 Sáng Ts. Tống Xuân Tám Lý luận dạy học đại học  
Chiều  
CN 18/03/2018 Sáng  
Chiều  
Tuần 13
T7 24/03/2018 Sáng Tổ chức thi  
Chiều
CN 25/03/2018 Sáng
Chiều
* Lưu ý : Lịch học có thể còn thay đổi nên các A/C thường xuyên truy cập email hàng tuần để theo
 dõi lịch học của lớp.