KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY LỚP NVSP GIẢNG VIÊN
KHÓA 01.2018 HỌC TẠI SỐ 12 - TRẦN THIỆN CHÁNH - P.12 - Q10
THỜI GIAN: 02/04/2018 đến tháng  06/2018
Phụ trách lớp: Ms. Hoa - SĐT 0981 116 772 / 0938 895 369.
Thời gian học:Tối 18h - 20h30
THỨ NGÀY BUỔI GIÁO VIÊN CHƯƠNG TRÌNH HỌC Ghi chú
Tuần 01
T2 02/04 Tối Ts. Lê Thị Thu Liễu Đánh giá trong giáo dục dại học  
T4 04/04 Tối
T6 06/04 Tối
Tuần 02
T2 09/04 Tối Ts. Lê Thị Thu Liễu Đánh giá trong giáo dục dại học  
T4 11/04 Tối Nghỉ học
T6 13/04 Tối Ts. Bùi Hồng Quân Giáo dục học đại cương  
Tuần 03
T2 16/04 Tối Ts. Bùi Hồng Quân Giáo dục học đại cương  
T4 18/04 Tối
T6 20/04 Tối
Tuần 04
T2 23/04 Tối Ts. Bùi Hồng Quân Giáo dục học đại cương  
T4 25/04 Tối Nghỉ học
T6 27/04 Tối Nghỉ học
Tuần 05
T2 30/04 Tối Nghỉ học
T4 02/05 Tối Ts. Bùi Hồng Quân Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục  
T6 04/05 Tối
Tuần 06
T2 07/05 Tối Ts. Tống Xuân Tám Sử dụng phương tiện kĩ thuật và công nghệ trong dạy học đại học Hv mang theo
 laptop
T4 09/05 Tối
T6 11/05 Tối Ts. Lê Thị Thương Tâm lý học đại cương  
Tuần 07
T2 14/05 Tối Ts. Bùi Hồng Quân Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục  
T4 16/05 Tối Ts. Lê Thị Thương Tâm lý học đại cương  
T6 18/05 Tối GVHN Phát triển chương trình và tổ chức QTĐT & Giao tiếp sư phạm  
T7 19/05 Tối
CN 20/05 Tối
Tuần 08  
T2 21/05 Tối Ts. Lê Thị Thương Tâm lý học dạy học đại học  
T4 23/05 Tối
T6 25/05 Tối Ts. Tống Xuân Tám Lý luận dạy học ĐH  
Tuần 09
T2 28/05 Tối Ts. Tống Xuân Tám Lý luận dạy học ĐH  
T4 30/05 Tối
T6 01/06 Tối
Tuần 10
T2 04/06 Tối Ts. Tống Xuân Tám Lý luận dạy học ĐH  
T4 06/06 Tối
T6 08/06 Tối Ts. Lê Thị Thương Giáo dục đại học Thế Giới và Việt Nam  
Tuần 11
T2 11/06 Tối Ts. Lê Thị Thương Giáo dục đại học Thế Giới và Việt Nam  
T4 13/06 Tối Thi môn Giáo dục học đại cương (90') & môn  Phương pháp NCKH giáo dục (60')  
T6 15/06 Tồi Thi môn Sử dụng phương tiện kĩ thuật và công nghệ trong dạy học ĐH (60') & môn Đánh giá trong giáo dục (60')  
Tuần 12
T2 18/06 Tối  Thi môn Tâm lý học đại cương (60') & môn Tâm lý học dạy học đại học (60')  
T4 20/06 Tối Thi môn Phát triển chương trình và tổ chức QTĐT (60') & môn Giao tiếp SP (60')  
T6 22/06 Tối Thi môn lý luận dạy học đại học (90') &  môn giáo dục học TG và VN (60')  
Lưu ý: Lịch học có thể còn thay đổi nên anh/ chị thường xuyên theo dõi lịch học trên mail cá nhân hoặc
 trên Website: tuyensinh24gio.vn. Xin cảm ơn!