KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY LỚP NVSP GIẢNG VIÊN
KHÓA 02.2018 HỌC TẠI QUẬN 10
THỜI GIAN: 21/04/2017 đến tháng 07/2018
           
Thời gian học: sáng 8h - 11h , chiều 13h30 - 16h30, Tối 18h - 20h30
Thứ NGÀY BUỔI GIÁO VIÊN CHƯƠNG TRÌNH HỌC NOTE
Tuần 01
T7 21/04/2018 Sáng Ts. Lê Thị Thương Tâm lý học đại cương  
Chiều
CN 22/04/2018 Sáng Nghỉ học
Chiều
Tuần 02
T7 28/04/2018 Sáng Nghỉ học
Chiều
CN 29/04/2018 Sáng
Chiều
Tuần 03
T7 05/05/2018 Sáng Ts. Lê Thị Thương Tâm lý học đại cương  
Chiều
CN 06/05/2018 Sáng Nghỉ học
Chiều
Tuần 04
T7 12/05/2018 Sáng Ts. Lê Thị Thương Tâm lý học dạy học đại học  
Chiều
CN 13/05/2018 Sáng Ts. Bùi Hồng Quân Giáo dục học đại cương  
Chiều
Tuần 05
T7 19/05/2018 Sáng Ts. Lê Thị Thương Giáo dục đại học Thế Giới và Việt Nam  
Chiều
CN 20/05/2018 Sáng Ts. Bùi Hồng Quân Giáo dục học đại cương  
Chiều
Tuần 06
T7 26/05/2018 Sáng Ts. Bùi Hồng Quân Giáo dục học đại cương  
Chiều
CN 27/05/2018 Sáng Ts. Lê Thị Thu Liễu Đánh giá trong giáo dục  
Chiều
Tuần 07
T7 02/06/2018 Sáng Ts. Lê Thị Thu Liễu Đánh giá trong giáo dục  
Chiều
CN 03/06/2018 Sáng Ts. Tống Xuân Tám Lý luận dạy học đại học  
Chiều
Tuần 08
T7 09/06/2018 Sáng Ts. Tống Xuân Tám Lý luận dạy học đại học  
Chiều
CN 10/06/2018 Sáng
Chiều
Tuần 09
T7 16/06/2018 Sáng Ts. Tống Xuân Tám Nâng cao chất lượng tự học  
Chiều
CN 17/06/2018 Sáng
Chiều
Tuần 10
T7 23/06/2018 Sáng Ts. Tống Xuân Tám Sử dụng phương tiện kĩ thuật và công nghệ trong dạy học đại học HV đem theo
 laptop
Chiều
CN 24/06/2018 Sáng Nghỉ học
Chiều
Tuần 11
T7 30/06/2018 Sáng   Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục  
Chiều
CN 01/07/2018 Sáng
Chiều
Tuần 12
T7 07/07/2018 Sáng   Phát triển chương trình và tổ chức quá trình đào tạo  
Chiều
CN 08/07/2018 Sáng
Chiều
Tuần 13
T7 14/07/2018 Sáng Tổ chức thi  
Chiều
CN 15/07/2018 Sáng
Chiều
Lưu ý: Lịch học có thể còn thay đổi anh/ chị học viên vui lòng thường xuyên kiểm tra lịch học trên mail cá nhân hoặc trên website: tuyensinh24gio.vn