KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY LỚP NVSP TCCN
  CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VIỆT NAM TẠI TP. HỒ CHÍ MINH K01.2018
      THỜI GIAN: 24/01/2018  đến tháng 04/2018  
      ĐỊA CHỈ HỌC: 12, Trần Thiện Chánh - Phường 12 - Q10 - TP.HCM  
Phụ trách lớp: 0981 116 772 ( Ms Hoa), 0902 86 8680 ( Ms Oanh)
Thời gian học: sáng 8h - 11h , chiều 13h30 - 16h30, Tối 18h - 20h30
THỨ NGÀY BUỔI GIÁO VIÊN CHƯƠNG TRÌNH HỌC  
Tuần 1
T4 24/01 Tối T.sTrịnh Thị Mai Linh Phương pháp và kỹ năng dạy học  
T6 26/01 Tối Nghỉ học  
Tuần 2
T2 29/01 Tối T.sTrịnh Thị Mai Linh Phương pháp và kỹ năng dạy học + Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng
   
 
T4 31/01 Tối
T6 02/02 Tối
Tuần 3
T2 05/02 Tối T.sTrịnh Thị Mai Linh Phương pháp và kỹ năng dạy học + Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng  
T4 07/02 Tối
T6 07/10 Tối Nghỉ học  
Tuần 4
T2 05/03 Tối Ts. Phùng Thế Bảo Ứng Dụng CNTT trong dạy học + Sử Dụng Phương Tiện và Công Nghệ   
T4 07/03 Tối
T6 09/03 Tối
Tuần 5
T2 12/03 Tối Ts. Phùng Thế Bảo Ứng Dụng CNTT trong dạy học + Sử Dụng Phương Tiện và Công Nghệ   
T4 14/03 Tối
T6 16/03 Tối Nghỉ học  
Tuần 6
T2 19/03 Tối Nghỉ học  
T4 21/03 Tối
T6 23/03 Tối Ts. Bùi Hồng Quân Giáo Dục Học Nghề Nghiệp 
Tuần 7
T2 26/03 Tối Ts. Bùi Hồng Quân Giáo Dục Học Nghề Nghiệp  
T4 28/03 Tối
T6 30/03 Tối Tổ Chức & Quản Lý Qúa Trình Dạy Học
Tuần 8
T2 02/04 Tối Ts. Bùi Hồng Quân Tổ Chức & Quản Lý Qúa Trình Dạy Học  
T4 04/04 Tối
T6 06/04 Tối
Tuần 9
T2 09/04 Tối Ts. Bùi Hồng Quân Tổ Chức & Quản Lý Qúa Trình Dạy Học  
T4 11/04 Tối
T6 13/04 Tối Ts. Trịnh Thị Mai Linh Thực tập sư phạm  
Tuần 10
T2 16/04 Tối Thi môn Phương pháp NCKH (60') & Nghiên cứu KHSP ứng dụng ( 60')  
T4 18/04 Tối Thi môn Ứng dụng CNTT trong dạy học (60') & Sử dụng phương tiện và công nghệ trong dạy học ( 60')  
T6 20/04 Tối GVHN Tâm lý học sư phạm nghề nghiệp + Giao tiếp sư phạm chủ nhật học
xong thi luôn
T7 21/04 Tối
CN 22/04 Tối
Tuần 11
T2 23/04 Tối Thi môn Giáo dục học nghề ghiệp (60') & Môn Tổ chức và quản lý quá trình dạy học ( 60')