KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY LỚP NVSP TCCN K2.2018
  TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VIỆT NAM TP. HỒ CHÍ MINH 
THỜI GIAN: 17/3/2018  đến tháng 05/2018
Phụ trách lớp: 0981 116 772 (Ms Hoa), 0902 86 8680 (Ms Oanh)
Thời gian học: sáng 8h - 11h , chiều 13h30 - 16h30.
Thứ NGÀY BUỔI GIÁO VIÊN CHƯƠNG TRÌNH HỌC
Tuần 1
T7 17/3 Sáng Ts. Trịnh Thị Mai Linh Phương pháp và kỹ năng dạy học
Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng
Chiều
CN 18/3 Sáng Nghỉ học
Chiều
Tuần 2
T7 24/3 Sáng Ts. Trịnh Thị Mai Linh Phương pháp và kỹ năng dạy học
Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng
Chiều
CN 25/3 Sáng   Nghỉ học
Chiều
Tuần 3
T7 31/3 Sáng Ts. Trịnh Thị Mai Linh Phương pháp và kỹ năng dạy học
Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng
Chiều
CN 1/4 Sáng Ts. Phùng Thế Bảo
Sử dụng phương tiện và công nghệ thông tin
trong dạy học ( Hv đem theo laptop)
Chiều Nghỉ học
Tuần 4
T7 07/4 Sáng Ts. Phùng Thế Bảo
Sử dụng phương tiện và công nghệ thông tin trong dạy học ( Hv đem theo laptop)
Ứng dụng CNTT trong dạy học
Chiều
CN 08/4 Sáng
Chiều
Tuần 5
T7 14/4 Sáng Ths. Vũ Kim Ngọc Tổ chức và quản lý quá trình dạy học
Chiều
CN 15/4 Sáng
Chiều
Tuần 6
T7 21/4 Sáng GV Hà Nội Tâm lý học sư phạm nghề nghiệp                          
Giao tiếp ứng xử sư phạm
Chiều
CN 22/4 Sáng
Chiều
Tuần 7
T7 28/4 Sáng Nghỉ học
  Chiều
CN 29/4 Sáng
Chiều
Tuần 8
T7 5/5 Sáng Ts. Bùi Hồng Quân Giáo dục học nghề nghiệp
Chiều
CN 6/5 Sáng Nghỉ học
Chiều
Tuần 9
T7 12/5 Sáng Ts. Trịnh Thị Mai Linh Thực tập sư phạm
Chiều Nghỉ học
CN 13/5 Sáng Thi hết môn (PPKNDH + NCKHSPUD + UDCNTTTDH + SDPTKTTDH + TC&QLQTDH + GTSP + TLHSPNN)
Chiều
Tuần 10
T7 19/5 Sáng Ts. Bùi Hồng Quân Giáo dục học nghề nghiệp (học xong thi)
Chiều