KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY LỚP NVSP GIẢNG VIÊN                          
  KHÓA 04.2017 HỌC TẠI SỐ 12 - TRẦN THIỆN CHÁNH - P.12 - Q10                          
THỜI GIAN: 10/07/2017 đến tháng  09/2017                          
                                   
Thời gian học: sáng 8h - 11h , chiều 13h30 - 16h30, Tối 18h - 20h30                          
THỨ NGÀY BUỔI GIÁO VIÊN CHƯƠNG TRÌNH HỌC                          
Tuần 01                          
T2 10/07 Tối Ts. Phùng Thế Bảo Sử dụng phương tiện kĩ thuật và công nghệ trong dạy học đại học                          
T4 12/07 Tối                          
T6 14/07 Tối Nghỉ học                          
Tuần 02                          
T3 18/07 Tối Ts. Lê Thị Thương Tâm lý học đại cương                          
T5 20/07 Tối                          
T6 21/07 Tối Tâm lý dạy học đại học                          
Tuần 03                          
T2 24/07 Tối Ts. Bùi Hồng Quân Giáo dục học đại cương                          
T4 26/07 Tối                          
T6 28/07 Tối Nghỉ học                          
Tuần 04                          
T2 31/07 Tối Ts. Bùi Hồng Quân Giáo dục học đại cương                          
T4 02/08 Tối                          
T6 04/08 Tối Nghỉ học                          
Tuần 05                          
T2 07/08 Tối Ts. Lê Thị Thương Tâm lý học dạy học đại học                          
T4 09/08 Tối Giáo dục đại học Thế Giới và Việt Nam                          
T5 10/08 Tối                          
Tuần 06                          
T2 14/08 Tối Ts. Bùi Hồng Quân Giáo dục học đại cương                          
T3 15/08 Tối Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục                          
T4 16/08 Tối Nghỉ học                          
T5 17/08 Tối Ts. Bùi Hồng Quân Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục                          
T6 18/09 Tối Nghỉ học                          
Tuần 07                          
T2 21/08 Tối Ts. Tống Xuân Tám Lý luận dạy học ĐH                          
T3 22/08 Tối Nghỉ học                          
T4 23/08 Tối Ts. Tống Xuân Tám Lý luận dạy học ĐH                          
T5 24/08 Tối Nghỉ học                          
T6 25/08 Tối Ts. Tống Xuân Tám Lý luận dạy học ĐH                          
Tuần 08                          
T2 28/08 Tối Ts. Bùi Hồng Quân Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục                          
T3 29/08 Tối Nghỉ học                          
T4 30/08 Tối Ts. Bùi Hồng Quân Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục                          
T5 31/08 Tối Thi môn Giáo dục học đại cương (90') & môn Giáo dục đại học TG và VN ( 60')                          
T6 01/09 Tối Nghỉ học                          
Tuần 09                          
T2 04/09 Tối Thi môn Tâm lý học đại cương (60') & môn Tâm lý học dạy học đại học (60')                          
T3 05/09 Tối Ts. Tống Xuân Tám Lý luận dạy học ĐH                      
T4 06/09 Tối Thi môn Sử dụng phương tiện kĩ thuật và công nghệ trong dạy học ĐH (60') & môn
  Phương pháp NCKH giáo dục (60')
                       
T5 07/09 Tối Nghỉ học                      
T6 08/09 Tối GVHN Phát triển chương trình và tổ chức QTĐT & Giao tiếp sư phạm                          
T7 09/09 Tối                          
CN 10/09 Tối                          
Tuần 10                          
T2 11/09 Tối Ts. Tống Xuân Tám Lý luận dạy học ĐH                          
T3 12/09 Tối Nghỉ học                          
T4 13/09 Tối Ts. Tống Xuân Tám Lý luận dạy học ĐH                          
T5 14/09 Tối Đánh giá trong giáo dục                          
T6 15/09 Tối Nghỉ học                          
Tuần 11                          
T2 18/09 Tối Ts. Tống Xuân Tám Đánh giá trong giáo dục                          
T3 19/09 Tối                          
T4 20/09 Tối                          
T5 21/09 Tối Thi môn Phát triển chương trình và tổ chức QTĐT (60') & môn Giao tiếp SP (60')                          
T6 22/09 Tối Thi môn Lý luận dạy học ĐH (90') & môn Đánh giá trong giáo dục (60')                           
* Lưu ý : Lịch học có thể còn thay đổi nên các A/C thường xuyên truy cập email hàng tuần để theo dõi lịch học của lớp.