Dear all !

A/C học viên Lớp TCCN - K04/2017 vui lòng bổ sung hồ sơ và phí thực tập sư phạm cho Trung Tâm để gửi về Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội II nhé. Hạn cuối 16/09/2017.

Thân ái.