KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY LỚP NVSP TCCN    
  CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VIỆT NAM TẠI TP. HỒ CHÍ MINH K06.2017    

THỜI GIAN: 25/09/2017  đến tháng 22/12/2017

Hotline : 0978 459 153 (PTL)

   
               
Thời gian học: Tối 18h - 20h30    
Thứ NGÀY BUỔI GIÁO VIÊN CHƯƠNG TRÌNH HỌC    
Tuần 1    
T2 25/09/2017 Tối T.S Trịnh Thị Mai Linh Phương pháp và kĩ năng dạy học
Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng
     
T4 27/09/2017 Tối   Nghỉ học      
T6 31/03/2017 Tối   Nghỉ học    
Tuần 2    
T2 02/10/2017 Tối T.S Trịnh Thị Mai Linh Phương pháp và kĩ năng dạy học
Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng                                                      
     
T4 04/10/2017 Tối   Nghỉ học    
T6 06/10/2017 Tối T.S Trịnh Thị Mai Linh Phương pháp và kĩ năng dạy học
Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng                                                      
     
Tuần 3    
T2 09/10/2017 Tối T.S Trịnh Thị Mai Linh Phương pháp và kĩ năng dạy học
Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng
     
T4 11/10/2017 Tối   Nghỉ học    
T6 13/10/2017 Tối T.S Trịnh Thị Mai Linh Phương pháp và kĩ năng dạy học
Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng
     
Tuần 4    
T2 16/10/2017 Tối   Nghỉ học    
T4 18/10/2017 Tối T.S Trịnh Thị Mai Linh Phương pháp và kĩ năng dạy học
Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng
     
T6 20/10/2017 Tối   Nghỉ học    
Tuần 5    
T2 23/10/2017 Tối T.S Phùng Thế Bảo Sử dụng phương tiện và công nghệ trong dạy học      
T4 25/10/2017 Tối T..S Phùng Thế Bảo Sử dụng phương tiện và công nghệ trong dạy học      
Tối T6 27/10/2017 Tối
( 18h - 20h )
GV Hà Nội II Tâm lý học sư phạm nghề nghiệp
Giao tiếp và ứng xử sư phạm
   
Tối T7 28/10/2017 Tối
( 18h - 20h )
GV Hà Nội II Tâm lý học sư phạm nghề nghiệp
Giao tiếp và ứng xử sư phạm
     
Tuần 6    
T2 30/10/2017 Tối   Nghỉ học      
T4 01/11/2017 Tối   Nghỉ học    
T6 03/11/2017 Tối T.S Bùi Hồng Quân Giáo dục học nghề nghiệp/Đại cương      
Tuần 7    
T2 06/11/2017 Tối   Thi môn Tâm lý + Giao tiếp ( 18h - 19h30 )    
T4 08/11/2017 Tối T.S Bùi Hồng Quân Giáo dục học nghề nghiệp/Đại cương    
T6 10/11/2017 Tối T.S Bùi Hồng Quân Giáo dục học nghề nghiệp/Đại cương    
Tuần 8    
T2 13/11/2017   T.S Bùi Hồng Quân Giáo dục học nghề nghiệp/Đại cương    
T4 15/11/2017 Tố T.S Bùi Hồng Quân Giáo dục học nghề nghiệp/Đại cương      
T6 17/11/2017 Tối

T.S Phùng Thế Bảo

Hv đem theo laptop

Ứng dụng CNTT trong dạy học
 
     
Tuần 9    
T2 20/11/2017 Tối   Nghỉ lễ 20/11      
T4 22/11/2017 Tối

 


Nghỉ học
     
T6 24/11/2017 Tối

T.S Phùng Thế Bảo

Hv đem theo laptop

Ứng dụng CNTT trong dạy học
 
     
Tuần 10    
               
T2 27/11/2017 Tối

T.S Phùng Thế Bảo

Hv đem theo laptop

Ứng dụng CNTT trong dạy học      
T4 29/11/2017 Tối T.S Vũ Kim Ngọc Tổ chức quá trình dạy học    
T6 01/12/2017 Tối T.S Vũ Kim Ngọc Tổ chức quá trình dạy học    
Tuần 11    
               
T2 04/12/2017 Tối T.S Vũ Kim Ngọc Tổ chức quá trình dạy học    
T4 06/12/2017 Tối   Nghỉ học      
T6 08/12/2017 Tối T.S Vũ Kim Ngọc Tổ chức quá trình dạy học    
Tuần 12    
T2 11/12/2017 Tối T.S Bùi Hồng Quân Nghỉ học      
T4 13/12/2017 Tối T.S Vũ Kim Ngọc Thực tập sư phạm    
T6 15/12/2017 Tối   Nghỉ học    
               
Tuần 13    
T2 18/12/2017 Tối Tổ chức thi
( 18h - 20h30 )
Phương pháp + Nghiên cứu ( GV Trịnh Thị Mai Linh )
Giáo dục ( GV Vũ Kim Ngọc )
     
T4 20/12/2017 Tối Tổ chức thi
( 18h - 20h30 )
Ứng dụng + Sử dụng ( GV Phùng Thế Bảo )
Tổ chức (  GV Bùi Hồng Quân )
   
T6 22/12/2017 Tối Tổ chức thi
( 18h - 20h30 )
Tâm lý + Giao tiếp ( GV Hà Nội II )    

*Lưu ý : Lịch học có thể thay đổi nên các bạn học viên nên thường xuyên truy cập Thời Khóa Biểu của lớp hàng tuần để nắm bắt rõ hơn về chương trình học. Xin cảm ơn !