KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY LỚP NVSP TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP - KHÓA 7 NĂM 2017
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI II
THỜI GIAN: 28/10/2017  đến tháng 01/2018
          Sáng 8h - 11h30/ Chiều 12h30 - 15h

PTL : 0978 459 153 ( Ms Diễm ) - 0902 86 86 07( Ms Châu)

 

Thứ NGÀY BUỔI GIÁO VIÊN CHƯƠNG TRÌNH HỌC
Tuần 1
T7 28/10/2017 Sáng Giảng viên Trường ĐH
Sư Phạm Hà Nội II
Giao tiếp và ứng xử sư phạm
Tâm lý học sư phạm nghề nghiệp
Chiều
T7 29/10/2017 Sáng Giảng viên Trường ĐH
Sư Phạm Hà Nội II
Giao tiếp và ứng xử sư phạm
Tâm lý học sư phạm nghề nghiệp
Chiều
Tuần 2
T7 04/11/2017 Sáng   Lớp nghỉ
Chiều
CN 05/11/2017 Sáng     Lớp nghỉ
Chiều
Tuần 3
T7 11/11/2017 Sáng T.S Trịnh Thị Mai Linh Phương pháp và kỹ năng dạy học
Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng
Chiều
CN 12/11/2017 Sáng T.S Trịnh Thị Mai Linh Phương pháp và kỹ năng dạy học
Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng
Chiều
Tuần 4
T7 18/11/2017 Sáng   Lớp nghỉ
Chiều
CN 19/11/2017 Sáng
T.S Trịnh Thị Mai Linh
Phương pháp và kỹ năng dạy học
Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng
Chiều
Tuần 5
T7 25/11/2017 Sáng T.S Vũ Kim Ngọc Giáo dục học nghề nghiệp
Chiều
CN 26/11/2017 Sáng T.S Vũ Kim Ngọc Giáo dục học nghề nghiệp
Chiều
Tuần 6
T7 02/12/2017 Sáng T.S Vũ Kim Ngọc Giáo dục học nghề nghiệp
Chiều
CN 03/12/2017 Sáng T.S Vũ Kim Ngọc Giáo dục học nghề nghiệp
Chiều
Tuần 7
T7 09/12/2017 Sáng   Lớp nghỉ
Chiều
CN 10/12/2017 Sáng nghỉ T.S Vũ Kim Ngọc Giáo dục học nghề nghiệp
Chiều học
Tuần 8
T7 16/12/2017 Sáng T.S Phùng Thế Bảo Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học
Sử dụng phương tiện và công nghệ trong dạy học
Chiều
CN 17/12/2017 Sáng T.S Phùng Thế Bảo Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học
Sử dụng phương tiện và công nghệ trong dạy học
Chiều
Tuần 9
T7 23/12/2017 Sáng T.S Phùng Thế Bảo Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học
Sử dụng phương tiện và công nghệ trong dạy học
Chiều
CN 24/12/2017 Sáng T.S Phùng Thế Bảo Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học
Sử dụng phương tiện và công nghệ trong dạy học
Chiều
Tuần 10
T7 30/12/2017 Sáng nghỉ T.S Phùng Thế Bảo Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học
Sử dụng phương tiện và công nghệ trong dạy học
Chiều học
CN 31/12/2017 Sáng   Lớp nghỉ
Chiều
Tuần 11
T7 06/01/2018 Sáng T.S Phùng Thế Bảo Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học
Sử dụng phương tiện và công nghệ trong dạy học
Chiều
CN 07/01/2018 Sáng   Lớp nghỉ
Chiều
Tuần 12
T7 06/01/2018 Sáng T.S Bùi Hồng Quân Tổ chức quá trình dạy học
Chiều
CN 07/01/2018 Sáng T.S Bùi Hồng Quân Tổ chức quá trình dạy học
Chiều
Tuần 13
T7 13/01/2018 Sáng   Thực tập sư phạm
Chiều
CN 14/01/2018 Sáng   Tổ chức thi kết thúc môn
Chiều

*Lưu ý : Lịch học có thể còn thay đổi, các A/C học viên  nên truy cập website hàng tuần để theo dõi lịch học của lớp.