KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY LỚP NVSP GIẢNG VIÊN
KHÓA 05.2017 HỌC TẠI QUẬN 10
THỜI GIAN: 09/09/2017 đến tháng 11/2017
           
Thời gian học: sáng 8h - 11h , chiều 13h30 - 16h30, Tối 18h - 20h30
Thứ NGÀY BUỔI GIÁO VIÊN CHƯƠNG TRÌNH HỌC NOTE
Tuần 01
T7 09/09/2017 Sáng Ts. Lê Thị Thương Tâm lý học đại cương  
Chiều
CN 10/09/2017 Sáng Nghỉ học
Chiều
Tuần 02
T7 16/09/2017 Sáng Ts. Lê Thị Thương Tâm lý học đại cương  
Chiều  
CN 17/09/2017 Sáng Nghỉ học
Chiều
Tuần 03
T7 23/09/2017 Sáng Ts. Lê Thị Thương Tâm lý học dạy học đại học  
Chiều  
CN 24/09/2017 Sáng Nghỉ học
Chiều
Tuần 04
T7 30/09/2017 Sáng Ts. Lê Thị Thương Giáo dục đại học Thế Giới và Việt Nam  
Chiều
CN 01/10/2017 Sáng Ts. Tống Xuân Tám Lý luận dạy học đại học  
Chiều
Tuần 05
T7 07/10/2017 Sáng Ts. Vũ Thị Lan Hương Phát triển chương trình và tổ chức quá trình đào tạo  
Chiều
CN 08/10/2017 Sáng  
Chiều
Tuần 06
T7 14/10/2017 Sáng Ts. Lê Thị Thu Liễu Đánh giá trong giáo dục  
Chiều
CN 15/10/2017 Sáng  
Chiều
Tuần 07
T7 21/10/2017 Sáng Ts. Tống Xuân Tám Lý luận dạy học đại học  
Chiều
CN 22/10/2017 Sáng  
Chiều
Tuần 08
T7 28/10/2017 Sáng Ts. Bùi Hồng Quân Giáo dục học đại cương  
Chiều
CN 29/10/2017 Sáng  
Chiều
Tuần 09
T7 04/11/2017 Sáng Ts. Bùi Hồng Quân Giáo dục học đại cương  
Chiều
CN 05/11/2017 Sáng Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục  
Chiều
Tuần 10
T7 11/11/2017 Sáng Ts. Tống Xuân Tám Nâng cao chất lượng tự học  
Chiều
CN 12/11/2017 Sáng  
Chiều
Tuần 11
T7 18/11/2017 Sáng Ts. Bùi Hồng Quân Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục  
Chiều
CN 19/11/2017 Sáng Ts. Tống Xuân Tám Sử dụng phương tiện kĩ thuật và công nghệ trong dạy học đại học  
Chiều
Tuần 12
T7 25/11/2017 Sáng Tổ chức thi  
Chiều
CN 26/11/2017 Sáng
Chiều
* Lưu ý : Lịch học có thể còn thay đổi nên các A/C thường xuyên truy cập email hàng tuần để theo dõi lịch học của lớp.