Đào tạo

Ở đâu mở lớp học chứng chỉ sư phạm tiếng anh THCS, THPT ?

Ở đâu mở lớp học chứng chỉ sư phạm tiếng anh THCS, THPT ?

23/03/2023
Bồi dưỡng chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giáo viên THCS - THPT
Đăng ký học chứng chỉ sư phạm tiếng anh tiểu học ở đâu ?

Đăng ký học chứng chỉ sư phạm tiếng anh tiểu học ở đâu ?

23/03/2023
Bồi dưỡng chứng chỉ sư phạm giáo viên tiếng anh tiểu học
Cần học CHỨNG CHỈ SƯ PHẠM GIẢNG VIÊN ĐẠI HỌC CĐ thì học ở đâu?

Cần học CHỨNG CHỈ SƯ PHẠM GIẢNG VIÊN ĐẠI HỌC CĐ thì học ở đâu?

23/03/2023
Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giảng viên đại học cao đẳng
Cần học chứng chỉ sư phạm dạy tiếng anh trung học phổ thông

Cần học chứng chỉ sư phạm dạy tiếng anh trung học phổ thông

18/03/2023
Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giáo viên tiếng anh trung học phổ thông
[Đăng ký] Học chứng chỉ sư phạm dạy tiếng anh THPT

[Đăng ký] Học chứng chỉ sư phạm dạy tiếng anh THPT

18/03/2023
Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giáo viên tiếng anh trung học phổ thông
Bồi dưỡng sư phạm giáo viên dạy tiếng anh cấp THCS

Bồi dưỡng sư phạm giáo viên dạy tiếng anh cấp THCS

18/03/2023
Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giáo viên dạy trung học cơ sở
Chứng chỉ sư phạm giáo viên tiếng anh dạy tiểu học theo thông tư mới

Chứng chỉ sư phạm giáo viên tiếng anh dạy tiểu học theo thông tư mới

18/03/2023
Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giáo viên tiếng anh trung học cơ sở
Chứng chỉ sư phạm giáo viên tiếng anh cấp trung học cơ sở

Chứng chỉ sư phạm giáo viên tiếng anh cấp trung học cơ sở

18/03/2023
Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giáo viên dạy môn tiếng anh trung học cơ sở
Chứng chỉ bồi dưỡng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính, lãnh đạo cấp phòng

Chứng chỉ bồi dưỡng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính, lãnh đạo cấp phòng

18/03/2023
Chứng chỉ bồi dưỡng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính, lãnh đạo cấp phòng
Đăng ký học chứng chỉ kế toán trưởng phôi của Bộ Tài Chính

Đăng ký học chứng chỉ kế toán trưởng phôi của Bộ Tài Chính

18/03/2023
Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán trưởng

FORM TƯ VẤN - ĐĂNG KÝ HỌC 
Hotline: 0966 86 86 41
Call / Zalo: 0966 86 86 41 (Hỗ trợ 24/7)