Điều kiện cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa, quốc tế như thế nào ?

Thẻ Hướng Dẫn Viên Du Lịch Là Gì?

Thẻ hướng dẫn viên du lịch là một loại giấy tờ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho những cá nhân đủ điều kiện hành nghề hướng dẫn viên du lịch. Đây là tài liệu chứng minh năng lực làm việc của hướng dẫn viên, đồng thời là điều kiện bắt buộc để hành nghề trong ngành du lịch. Khách du lịch luôn cần được hướng dẫn bởi những người có chuyên môn và được cấp phép hành nghề.

Thời hạn của thẻ hướng dẫn viên du lịch là 5 năm và có hiệu lực trên toàn quốc. Sau khi hết hạn, hướng dẫn viên cần làm hồ sơ xin cấp lại thẻ để tiếp tục hành nghề.

 

Các Loại Thẻ Hướng Dẫn Viên Du Lịch

Thẻ hướng dẫn viên du lịch gồm 3 loại:

1. Thẻ Hướng Dẫn Viên Du Lịch Nội Địa

Thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa được cấp cho những cá nhân đáp ứng đủ điều kiện hành nghề hướng dẫn viên du lịch nội địa theo quy định của pháp luật. Thẻ này giúp hướng dẫn viên có thể dẫn khách du lịch trong phạm vi toàn quốc.

2. Thẻ Hướng Dẫn Viên Du Lịch Quốc Tế

Thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế (thẻ xanh) do Tổng cục Du lịch cấp cho những cá nhân đủ điều kiện hành nghề hướng dẫn viên du lịch quốc tế. Thẻ này cho phép hướng dẫn viên dẫn khách quốc tế đến Việt Nam và ngược lại.

3. Thẻ Hướng Dẫn Viên Du Lịch Tại Điểm

Thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm được cấp cho những cá nhân đã qua đào tạo và đủ điều kiện hướng dẫn tại các địa điểm du lịch cụ thể. Thẻ này chứng nhận rằng người hướng dẫn có đủ kỹ năng và kiến thức cần thiết để cung cấp thông tin cho du khách tại địa điểm đó.

Lệ Phí Cấp Thẻ Hướng Dẫn Viên Du Lịch

Theo thông tư 33/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Bộ Tài chính, lệ phí cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế hoặc nội địa là 650.000 VNĐ/thẻ. Lệ phí cấp thẻ hướng dẫn viên tại điểm là 200.000 VNĐ/thẻ. Lệ phí này áp dụng cho tất cả các trường hợp cấp mới, cấp lại hoặc đổi thẻ.

Thủ Tục Xin Cấp Thẻ Hướng Dẫn Viên Du Lịch

Điều Kiện Cấp Thẻ Hướng Dẫn Viên Du Lịch Quốc Tế

Để được cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế, bạn cần đáp ứng các điều kiện sau:

 • Có quốc tịch Việt Nam và thường trú tại Việt Nam.
 • Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.
 • Không mắc bệnh truyền nhiễm và không sử dụng chất ma túy.
 • Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành hướng dẫn du lịch. Nếu tốt nghiệp chuyên ngành khác, cần có chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch quốc tế.
 • Sử dụng thành thạo ngoại ngữ đăng ký hành nghề.

Hồ Sơ Xin Cấp Thẻ Hướng Dẫn Viên Quốc Tế

Hồ sơ bao gồm:

 • Đơn đề nghị cấp thẻ (theo mẫu số 11 của Phụ lục II theo Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL).
 • Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú.
 • Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ sở y tế cấp, không quá 6 tháng.
 • Bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành hướng dẫn du lịch hoặc tương đương, và chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch quốc tế.
 • Chứng chỉ ngoại ngữ (B2 trở lên theo Khung tham chiếu trình độ ngoại ngữ chung Châu Âu, có hiệu lực không quá 5 năm).
 • 02 ảnh chân dung màu cỡ 3 cm x 4 cm.

Thủ Tục Xin Cấp Thẻ Hướng Dẫn Viên Du Lịch Nội Địa

Điều kiện và thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa tương tự như thẻ quốc tế, nhưng không yêu cầu về trình độ ngoại ngữ.

Hồ Sơ Xin Cấp Thẻ Hướng Dẫn Viên Nội Địa

Hồ sơ bao gồm:

 • Đơn đề nghị cấp thẻ (theo Mẫu số 11 của Phụ lục II, ban hành kèm theo Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL).
 • Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú.
 • Bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành hướng dẫn du lịch hoặc tương đương, và chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa.
 • Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ sở y tế cấp, không quá 6 tháng.
 • 02 ảnh chân dung màu cỡ 3 cm x 4 cm.

Điều Kiện Cấp Thẻ Hướng Dẫn Viên Du Lịch Tại Điểm

Người đăng ký cần đạt yêu cầu kiểm tra nghiệp vụ hướng dẫn du lịch tại điểm do cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh tổ chức.

Hồ Sơ Xin Cấp Thẻ Hướng Dẫn Viên Du Lịch Tại Điểm

Hồ sơ bao gồm:

 • Đơn đề nghị theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định.
 • Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú.
 • Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền cấp, không quá 6 tháng.
 • 02 ảnh chân dung màu cỡ 3cm x 4cm.

Các Thủ Tục Khác Liên Quan Đến Thẻ Hướng Dẫn Viên Du Lịch

Gia Hạn Thẻ Hướng Dẫn Viên Du Lịch

Thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế hoặc nội địa có thời hạn sử dụng là 5 năm. Trước 30 ngày hết hạn, hướng dẫn viên cần đăng ký gia hạn để nhận thẻ mới.

Hồ Sơ Gia Hạn Thẻ

Hồ sơ bao gồm:

 • Đơn đề nghị gia hạn thẻ.
 • Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú.
 • Giấy chứng nhận sức khỏe trong thời hạn 6 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ.
 • 02 ảnh chân dung màu cỡ 3 cm x 4 cm.
 • Bản sao giấy chứng nhận đã qua khóa cập nhật kiến thức.
 • Thẻ hướng dẫn viên cũ đã được cấp.

Lệ phí gia hạn thẻ là 650.000 VNĐ/thẻ.

Cấp Lại Thẻ (Mất, Hỏng)

Hướng dẫn viên có thể yêu cầu cấp lại thẻ khi thẻ bị mất, hư hỏng, hoặc cần thay đổi thông tin. Thời hạn của thẻ mới sẽ bằng thời hạn còn lại của thẻ cũ.

Hồ Sơ Cấp Lại Thẻ

Hồ sơ bao gồm:

 • Đơn đề nghị cấp lại thẻ (theo mẫu của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).
 • 02 ảnh chân dung màu cỡ 3cm x 4cm.
 • Bản sao có chứng thực giấy tờ liên quan đến nội dung thay đổi (nếu có).

Thu Hồi Thẻ Hướng Dẫn Viên Du Lịch

Thẻ hướng dẫn viên du lịch sẽ bị thu hồi trong các trường hợp sau:

 • Làm phương hại đến chủ quyền, lợi ích quốc gia, quốc phòng, an ninh.
 • Cho người khác sử dụng thẻ để hành nghề.
 • Không đảm bảo điều kiện hành nghề và cấp thẻ theo quy định.
 • Giả mạo hồ sơ cấp, đổi, hoặc làm lại thẻ.

Quyết định thu hồi thẻ sẽ được công bố công khai trên trang thông tin điện tử quản lý hướng dẫn viên du lịch của Tổng cục Du lịch và cơ quan thu hồi thẻ. Hướng dẫn viên bị thu hồi thẻ chỉ có thể đề nghị cấp thẻ mới sau 12 tháng từ ngày bị thu hồi.

Có Nên Mua Thẻ Hướng Dẫn Viên Du Lịch Không?

Việc mua thẻ hướng dẫn viên du lịch giả là hành vi vi phạm pháp luật và sẽ bị xử phạt nặng. Theo Nghị định 45/2019/NĐ-CP, người không có thẻ hoặc sử dụng thẻ giả sẽ bị phạt từ 15.000.000 đến 20.000.000 đồng. Đối với tổ chức vi phạm, mức phạt sẽ gấp đôi.

Việc sử dụng thẻ giả để hành nghề là hành vi phạm pháp và nguồn lợi thu được từ hành vi đó sẽ bị tịch thu. Do đó, không nên mua thẻ hướng dẫn viên du lịch giả mà hãy tham gia các khóa học để có thể sở hữu thẻ chính thức.

Kết Luận

Trên đây là hướng dẫn chi tiết về cách xin cấp, đổi và gia hạn thẻ hướng dẫn viên du lịch tại Việt Nam.

FORM TƯ VẤN - ĐĂNG KÝ HỌC 
Hotline: 0966 86 86 41
Call / Zalo: 0966 86 86 41 (Hỗ trợ 24/7)