CHƯƠNG TRÌNH NGẮN HẠN

[Đăng ký] Học và thi lấy chứng chỉ Quản lý mầm non

[Đăng ký] Học và thi lấy chứng chỉ Quản lý mầm non

05/02/2023
Khóa học nghiệp vụ Quản lý trường mầm non
Bồi dưỡng quản lý mầm non. Đào tạo cấp chứng chỉ

Bồi dưỡng quản lý mầm non. Đào tạo cấp chứng chỉ

05/02/2023
Chứng chỉ quản lý trường mầm non
Chứng chỉ Quản lý mầm non. Mở lớp học trực tiếp tại Tp Hồ Chí Minh

Chứng chỉ Quản lý mầm non. Mở lớp học trực tiếp tại Tp Hồ Chí Minh

05/02/2023
Khóa bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý mầm non
Khóa học sơ cấp nghề điện công nghiệp. Đào tạo cấp chứng chỉ

Khóa học sơ cấp nghề điện công nghiệp. Đào tạo cấp chứng chỉ

05/02/2023
Học chứng chỉ nghề điện công nghiệp
Chứng chỉ Quản lý giáo dục. Mở lớp học online kết hợp trực tiếp

Chứng chỉ Quản lý giáo dục. Mở lớp học online kết hợp trực tiếp

05/02/2023
Khóa học bồi dưỡng quản lý giáo dục

FORM TƯ VẤN - ĐĂNG KÝ HỌC 
Hotline: 0966 86 86 41
Call / Zalo: 0966 86 86 41 (Hỗ trợ 24/7)