CHƯƠNG TRÌNH

BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM GIÁO VIÊN TIỂU HỌC

( Căn cứ theo Thông tư số 11/2021/TT-BGDĐT về Chương trình và thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên tiểu học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, chương trình học bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm bậc tiểu học )

Hình thức đào tạo: Học trực tiếp tại các cơ sở đào tạo của trường hoặc học online từ xa qua Google Meet (Dùng laptop, điện thoại … kết nối internet)

 

 

Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm tiểu học là văn bằng chứng minh cá nhân đã hoàn thành khóa học đào tạo nghiệp vụ sư phạm tiểu học dành cho những người không được đào tạo chuyên ngành sư phạm tiểu học và muốn trở thành giáo viên tiểu học.

1. Học chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm tiểu học để làm gì?

- Là điều kiện bắt buộc để nộp hồ sơ xin vào giảng dạy tại các trường công lập, để xét thi nâng ngạch, nâng hạng trong các kỳ thi xét tuyển công chức, viên chức;

- Giúp người học có năng lực nghiệp vụ sư phạm tiểu học cần thiết để thực hiện hiệu quả các hoạt động giáo dục, dạy học gắn với một môn học ở nhà trường tiểu học, góp phần hình thành, phát triển năng lực và phẩm chất học sinh tiểu học phù hợp với mục tiêu của chương trình giáo dục phổ thông;

- Trang bị thêm kiến thức chuyên môn về giảng dạy trong trường tiểu học.

2. Đối tượng nào học lớp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm tiểu học?

- Là các giáo viên đang giảng dạy tại các trường tiểu học có chuyên môn về các môn học dạy trong tiểu học nhưng chưa có bằng sư phạm tiểu học;

- Là những người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên tiểu học (Âm nhạc, Mỹ thuật, Tin học, Công nghệ, Giáo dục thể chất, Ngoại ngữ);

- Là các tổ chức và cá nhân liên quan có nhu cầu bồi dưỡng, cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

3. Thời lượng chương trình rèn luyện nghiệp vụ sư phạm ở tiểu học ?

a.  Khối lượng chương trình

Tổng số: 35 tín chỉ, trong đó:

- Phần bắt buộc (BB): 31 tín chỉ.

- Phần tự chọn (TC): 04 tín chỉ.

(01 tín chỉ tương đương 15 tiết lý thuyết; 01 tiết lý thuyết tương đương với 02 tiết thảo luận, thực hành)

b. Nội dung phần bắt buộc tối thiểu (31 tín chỉ)

Mã học  phần

Tên học phần

Số tín chỉ

Số tiết dạy trên lớp

Lý thuyết

Thảo luận, thực hành

KHỐI KIẾN THỨC CHUNG

BB1

Sinh lý học trẻ em

2

20

20

BB2

Tâm lý học giáo dục

2

20

20

BB3

Giáo dục học

3

30

30

BB4

Giao tiếp sư phạm

3

15

60

BB5

Quản lý hành vi của học sinh

2

15

30

BB6

Quản lý nhà nước về giáo dục

2

15

30

KHỐI KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH

BB7

Chương trình giáo dục phổ thông và chương trình môn học

2

10

40

BB8

Dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh

3

30

30

BB9

Phương pháp dạy học: (chọn 01 trong các phương pháp dạy học: Âm nhạc, Mỹ thuật, Tin học, Công nghệ, Giáo dục thể chất, Ngoại ngữ)

3

15

60

BB10

Đánh giá học sinh

3

20

50

BB11

Ứng dụng CNTT trong giáo dục và dạy học

2

10

40

THỰC TẬP SƯ PHẠM

BB12

Thực tập sư phạm

2

0

60

BB13

Thực tập sư phạm 2

2

0

60

c. Nội dung phần tự chọn (Chọn 02 học phần trong 07 học phần)

Mã học phần

Tên học phần

Số tín chỉ

Số tiết dạy trên lớp

Lý thuyết

Thảo luận, thực hành

TC1

Tổ chức sinh hoạt chuyên môn

2

15

30

TC2

Xây dựng môi trường giáo dục

2

15

30

TC3

Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng

2

15

30

TC4

Thiết kế và sử dụng đồ dùng dạy học

2

15

30

TC5

Phối hợp với gia đình và cộng đồng

2

15

30

TC6

Công tác chủ nhiệm lớp và công tác Đội

2

15

30

TC7

Tổ chức hoạt động trải nghiệm

2

15

30

 

4. Một số điểm lưu ý khi đăng ký học các lớp nghiệp vụ sư phạm tiểu học

- Người học có bằng tốt nghiệp trình độ đại học ngành phù hợp với môn học nào ở trường tiểu học (ví dụ: Giáo dục thể chất, Công nghệ, Tin học, Âm nhạc, Mĩ thuật, …) thì cần đăng kí học nhóm học phần lựa chọn tương ứng để học tập, rèn luyện và phát triển năng lực dạy học môn học đó.

- Các đối tượng có bằng Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ hoặc đang là giáo viên được miễn các học phần tương ứng đã được học trong các chương trình đào tạo, bồi dưỡng đã được cấp bằng và chứng chỉ. Các đối tượng khác phải học tập toàn bộ chương trình bồi dưỡng.

5. Thời gian học lớp nghiệp vụ sư phạm tiểu học

Theo khối lượng chương trình nghiệp vụ sư phạm tiểu học có 35 tín chỉ, trong đó có 31 tín chỉ bắt buộc và 4 tín chỉ tự chọn. Tính tương đương sẽ phải học khối bắt buộc học 600 tiết và khối tự chọn học 120 tiết.

6. Điều kiện cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm tiểu học

- Người học được cấp chứng chỉ bồi dưỡng khi tham gia học tập đầy đủ các học phần quy định trong chương trình bồi dưỡng, có tất cả các bài kiểm tra học phần đạt điểm từ 5 điểm trở lên. Bảng điểm đính kèm chứng chỉ cần ghi rõ, đầy đủ tên các môn học, điểm số mà người học đã hoàn thành.

- Về mỗi học phần sẽ có tiêu chuẩn đánh giá riêng, việc đánh giá kết quả học phần sẽ phụ thuộc vào:

   + Người học phải thực hiện trên 80% số tiết trên lớp và hoàn thành các nhiệm vụ học tập. Kết quả học tập học phần của người học được đánh giá thông qua kiểm tra viết, vấn đáp hoặc thực hành, đánh giá theo điểm số và theo thang điểm 10. Sau mỗi học phần, người học phải thực hiện một bài kiểm tra.

   + Đánh giá kết quả học phần: Đạt (khi điểm kiểm tra theo thang điểm 10 đạt từ 5 trở lên) hoặc không Đạt.

7. Trường nào cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm tiểu học?

- Sau khi Thông tư 11/2021/TT-BGDĐT được ban hành và đi vào thực hiện, Bộ Giáo dục và đào tạo giao nhiệm vụ cho các trường có đủ điều kiện để tổ chức đào tạo và cấp chứng chỉ các lớp nghiệp vụ sư phạm tiểu học.

- Các trường đào tạo và cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm tiểu học:

  + Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội

  + Trường Đại học Giáo dục – ĐH Quốc gia

  + Trường Đại học Sư Phạm Huế

  + ... 

- Hiện nay các trường đang tập trung vào việc triển khai kế hoạch chương trình đào tạo và liên kết phối hợp với các đơn vị để tuyển sinh tổ chức các lớp nghiệp vụ sư phạm tiểu học. Có rất nhiều đơn vị liên kết với trường để tổ chức tuyển sinh các lớp.

8. Hồ sơ đăng ký

- 01 Mẫu đăng ký (theo mẫu có sẵn của trường)

- Bằng tốt nghiệp ĐH (Photo công chứng)

- Chứng minh thư hoặc căn cước công dân (Photo công chứng)

- 02 ảnh 3×4 (Mặt sau ghi rõ họ tên, ngày sinh, nơi sinh)

Học phí: Tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh thành: 2.500.000 – 3.000.000 VNĐ (Ưu đãi giảm từ 10 – 20% học phí khi đăng ký ghi danh nộp hồ sơ trước ngày khai giảng, hoặc đăng ký theo nhóm từ 02 người trở lên)

9. Quyền lợi của học viên

- Được bảo lưu khóa học trong vòng 6 tháng

- Được tham gia khóa học sau mà không phải mất bất kỳ 1 chi phí nào

- Giảm 10% khi đăng kí khóa học trước ngày khai giảng 1 tuần

- Giảm 10% khi đăng ký nhóm từ 2 người trở lên, học viên thuộc gia đình chính sách

- Giảm 20% khi đăng ký nhóm từ 5 người trở lên

Đăng ký học nghiệp vụ sư phạm tiểu học ở đâu?

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VTE 

( CÔNG TY CP GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT )

Tại TP Hồ Chí Minh:

122/12E – Đường Tạ Uyên – Phường 4 – Quận 11 – TP Hồ Chí Minh

10B – Lưu Chí Hiếu – Phường Tây Thạnh – Quận Tân Phú – TP Hồ Chí Minh

Tại Bình Dương:

80 – Đường GS1 – Phường Đông Hòa – Thị Xã Dĩ An – Tỉnh Bình Dương

Tại Đà Nẵng:

105 – Đường Lê Sát – Phường Hòa Cường Nam –  Quận Hải Châu – TP Đà Nẵng

Tại Hà Nội, Hải Phòng … & các tỉnh thành khác: Liên hệ trực tiếp 077 369 0003

Liên hệ đăng ký học:

Cách 1: Hỗ trợ tư vấn chương trình học 24/7: 

  • Hotline 1: 077 369 0003 ( Ms. Châu)

  • Hotline 2: 0344 018 418 ( Ms. Diễm )

Cách 2: Click  chúng tôi sẽ gọi lại tư vấn giải đáp mọi thắc mắc về chương trình học sau 5 phút trong giờ hành chính

Soạn tin : SU PHAM TIEU HOC gửi 077 369 0003 (Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong thời gian sớm nhất có thể)

Ngành Đào Tạo khác