Tổng thời gian huấn luyện an toàn nhóm 5 ít nhất là 56 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra. Trong đó, thời gian huấn luyện cấp Chứng chỉ chứng nhận chuyên môn y tế lao động ít nhất là 40 giờ, nội dung huấn luyện cấp giấy chứng nhận an toàn, vệ sinh lao động ít nhất là 16 giờ

I. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

Người làm công tác y tế, cán bộ y tế.

II. NỘI DUNG HUẤN LUYỆN

a) Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.

b) Nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động bao gồm:

 • Tổ chức bộ máy, quản lý và thực hiện quy định về an toàn, vệ sinh lao động ở cơ sở.

 • Phân định trách nhiệm và giao quyền hạn về công tác an toàn, vệ sinh lao động.

 • Kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại, biện áp phòng ngừa, cải thiện điều kiện lao động.

 • Văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh.

c) Huấn luyện cấp Chứng chỉ chứng nhận chuyên môn về y tế lao động:

 • Yếu tố có hại tại nơi làm việc: Tổ chức quan trắc môi trường lao động để đánh giá yếu tố có hại.

 • Lập hồ sơ vệ sinh lao động tại nơi làm việc.

 • Các bệnh nghề nghiệp thường gặp và biện pháp phòng chống.

 • Cách tổ chức khám bệnh nghề nghiệp, khám bố trí việc làm, chuẩn bị hồ sơ giám định bệnh nghề nghiệp.

 • Tổ chức và kỹ năng sơ cứu, cấp cứu, phòng chống dịch bệnh tại nơi làm việc.

 • An toàn thực phẩm: Quy trình lấy và lưu mẫu thực phẩm. Tổ chức thực hiện bồi dưỡng hiện vật và dinh dưỡng cho người lao động. Nâng cao sức khỏe nơi làm việc. Phòng chống bệnh không lây nhiễm tại nơi làm việc.

 • Kiến thức, kỹ năng, phương pháp xây dựng kế hoạch. Phương án, trang bị phương tiện và điều kiện cần thiết để thực hiện công tác vệ sinh lao động.

 • Phương pháp truyền thông giáo dục về vệ sinh lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp.

 • Lập và quản lý thông tin về vệ sinh lao động, bệnh nghề nghiệp tại nơi làm việc.

 • Lập và quản lý hồ sơ sức khỏe người lao động, hồ sơ sức khỏe của người bị bệnh nghề nghiệp.

 • Công tác phối hợp với người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động hoặc bộ phận quản lý công tác an toàn. Vệ sinh lao động để thực hiện nhiệm vụ liên quan theo quy định tại Điều 72 Luật an toàn, vệ sinh lao động.

III. THỜI GIAN HUẤN LUYỆN

Tổng thời gian huấn luyện an toàn nhóm 5 ít nhất là 56 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra. Trong đó, thời gian huấn luyện cấp Chứng chỉ chứng nhận chuyên môn y tế lao động ít nhất là 40 giờ, nội dung huấn luyện cấp giấy chứng nhận an toàn, vệ sinh lao động ít nhất là 16 giờ.

IV. ĐIỀU KIỆN TỔ CHỨC

Tổ chức huấn luyện, doanh nghiệp tự huấn luyện được huấn luyện đối với nhóm 5 khi bảo đảm điều kiện hoạt động Hạng A hoặc Hạng B hoặc Hạng C theo quy định tại các khoản 2, 3 và 4 Điều này và bảo đảm thêm điều kiện sau đây.

a) Ít nhất 5 người huấn luyện có trình độ bác sĩ trở lên và có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực có liên quan đến bệnh nghề nghiệp, vệ sinh lao động, sơ cứu, cấp cứu, dinh dưỡng, phòng chống dịch, an toàn vệ sinh thực phẩm.

b) Đủ trang thiết bị và cơ sở vật chất để phục vụ cho việc huấn luyện lý thuyết, thực hành theo chương trình học; có trang thiết bị thực hành liên quan đến dinh dưỡng, lấy mẫu kiểm tra an toàn thực phẩm, sơ cứu, cấp cứu.

c) Có tài liệu huấn luyện về y tế lao động, sơ cứu, cấp cứu theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế.

V. CHỨNG NHẬN

Sau khi hoàn thành khóa huấn luyện , học viên sẽ nhận chứng chỉ an toàn lao động nhóm 5 theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP.

Địa điểm đăng ký tham gia lớp học:

 • Học viên có nhu cầu tham dự khóa học vui lòng gửi thông tin đăng ký học theo mẫu ở trên kèm theo địa điểm đăng ký học để được trung tâm tư vấn hỗ trợ trực tiếp lịch học theo từng vùng miền cụ thể.

Thời gian khai giảng và học tập

 •   Lịch khai giảng: Khai giảng lớp mới liên tục hàng tháng

 •   Thời gian học: Thời gian linh hoạt theo nhu cầu của học viên​

Quyền lợi của học viên khi tham gia lớp học tại trung tâm

 • Được bảo lưu khóa học trong vòng 6 tháng

 • Được tham gia khóa học sau mà không phải mất bất kỳ 1 chi phí nào

 • Giảm 10% khi đăng kí khóa học trước ngày khai giảng 1 tuần

 • Giảm 10% khi đăng ký nhóm từ 2 người trở lên, học viên thuộc gia đình chính sách

 • Giảm 20% khi đăng ký nhóm từ 5 người trở lên

Liên hệ đăng ký học:

Hotline: 077 369 0003 ( Ms. Châu )

Email: tuyensinh24gio.vn@gmail.com  - Website: https://tuyensinh24gio.vn/

Đăng ký tư vấn miễn phí tại đây: 

Đơn vị xác định nhu cầu đào tạo, gửi Phiếu đăng ký qua mail hoặc liên hệ điện thoại theo địa chỉ trên để phối hợp triển khai.

Trân trọng cảm ơn./.

Tin tức khác