Chứng chỉ chức danh nghề nghiệp Giảng viên hạng 1-2-3| Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh

CHƯƠNG TRÌNHBỒI DƯỠNG  THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIẢNG VIÊN HẠNG I - II - III 

(Ban hành theo Quyết định số 1611/QĐ-BGĐĐT ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Hình thức đào tạo: Học trực tiếp tại các cơ sở đào tạo của trường hoặc học online từ xa qua Google Meet (Dùng laptop, điện thoại … kết nối internet)

I. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA BỒI DƯỠNG THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIẢNG VIÊN HẠNG I - II - III

 1.1 - Viên chức giảng dạy hiện đang công tác tại các cơ sở giáo dục đại học công lập, có khả năng đảm nhận hoặc đang làm việc ở vị trí công tác phù hợp với chức trách và nhiệm vụ của chức danh nghề nghiệp Giảng viên cao cấp (hạng I),có một trong các điều kiện sau:

- Đang giữ chức danh nghề nghiệp Giảng viên cao cấp (hạng I) nhưng chưa có Chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên cao cấp (hạng I).

- Đang giữ chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính (hạng II) hoặc tương đương từ đủ 3 năm trở lên.

1.2 - Viên chức giảng dạy hiện đang công tác tại các cơ sở giáo dục đại học công lập, có khả năng đảm nhận hoặc đang làm việc ở vị trí công tác phù hợp với chức trách và nhiệm vụ của chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính (hạng II),có một trong các điều kiện sau:

- Đang giữ chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính (hạng II) nhưng chưa có Chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính (hạng II).

- Đang giữ chức danh nghề nghiệp Giảng viên (hạng III) hoặc tương đương từ đủ 5 năm trở lên.

1.3 - Viên chức giảng dạy hiện đang công tác tại các cơ sở giáo dục đại học công lập được bổ nhiệm và đang làm việc ở vị trí công tác phù hợp với chức trách, nhiệm vụ của chức danh nghề nghiệp Giảng viên (hạng III).

II. CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIẢNG VIÊN HẠNG I - II - III

1. Chương trình bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giảng viên cao cấp (hạng I)

a. Chương trình gồm 10 chuyên đề giảng dạy, tìm hiểu thực tế và viết thu hoạch, được bố cục thành 03 phần:

Phần I: Kiến thức về chính trị, về quản lý nhà nước và các kỹ năng chung (gồm 4 chuyên đề)

- Xu hướng quốc tế và đường lối, chiến lược, chính sách phát triển GDĐH của Việt Nam

- Hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam

- Xu hướng đổi mới quản lý GDĐH và quản trị nhà trường

- Một số kỹ năng chung trong quản lý phát triển chuyên môn học thuật.

Phần II: Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành và đạo đức nghề nghiệp (gồm 6 chuyên đề):

- Phát triển đội ngũ chuyên gia đảm nhiệm sứ mạng phát triển công tác đào tạo của cơ sở GDĐH

- Quản lý đào tạo và quản lý chất lượng đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ và tiến sĩ

- Phương thức đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ và tiến sĩ

- Hoạt động NCKH và chuyển giao công nghệ trong nền kinh tế tri thức

- Xây dựng môi trường học thuật và môi trường văn hóa trong cơ sở GDĐH

- Hợp tác, liên kết đào tạo và NCKH trong nước và quốc tế.

Phần III: Tìm hiểu thực tế và viết thu hoạch.

b. Thời gian bồi dưỡng:

 - Tổng số tiết: 240 tiết và được tổ chức đào tạo ngoài giờ hành chính.

2. Chương trình bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng II)

a. Chương trình gồm 11 chuyên đề giảng dạy, tìm hiểu thực tế và viết thu hoạch, được bố cục thành 3 phần:

Phần I: Kiến thức về chính trị, về quản lý nhà nước và các kỹ năng chung (gồm 4 chuyên đề):

- Đường lối, chiến lược, chính sách phát triển GDĐH Việt Nam trước yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế

- Lý luận về hành chính nhà nước

- Quản lý GDĐH trong cơ chế thị trường định hướng XHCN

- Một số kỹ năng chung trong hoạt động nghề nghiệp của giảng viên đại học.

Phần II: Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành và đạo đức nghề nghiệp (gồm 7 chuyên đề):

- Phát triển đội ngũ giảng viên trước yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực trong bối cảnh toàn cầu hóa và chủ động hội nhập quốc tế

- Quản lý đào tạo và phát triển chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ và tiến sĩ

- Phương pháp dạy học đại học theo định hướng phát triển năng lực

- Đảm bảo chất lượng GDĐH

- Quản lý hoạt động NCKH và chuyển giao công nghệ

- Xây dựng môi trường văn hóa trong cơ sở GDĐH

- WTO và hợp tác quốc tế về giáo dục đào tạo.

Phần III: Tìm hiểu thực tế và viết thu hoạch.

b. Thời gian bồi dưỡng:

- Tổng số tiết: 240 tiết và được tổ chức đào tạo ngoài giờ hành chính

3. Chương trình bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giảng viên (hạng III)

a. Chương trình gồm 11 chuyên đề giảng dạy, tìm hiểu thực tế và viết thu hoạch, được bố cục thành 3 phần:

Phần I: Kiến thức về chính trị, về quản lý nhà nước và các kỹ năng chung (gồm 4 chuyên đề):

- Đường lối, chiến lược, chính sách phát triển giáo dục và GDĐH Việt Nam trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo;

- Những vấn đề cơ bản về nhà nước

- Quản lý nhà nước về GDĐH

- Một số kỹ năng tự phát triển nghề nghiệp của giảng viên đại học.

Phần II: Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành và đạo đức nghề nghiệp (gồm 7 chuyên đề):

- Phát triển đội ngũ giảng viên trong các cơ sở GDĐH

- Đào tạo đại học và phát triển chương trình đào tạo đại học

- Hình thức và phương pháp dạy học đại học

- Kiểm định chất lượng GDĐH

- Giảng viên với nhiệm vụ NCKH và chuyển giao công nghệ

- Giảng viên với công tác quản lý và tư vấn cho sinh viên

- Hợp tác, liên kết đào tạo và NCKH.

Phần III. Tìm hiểu thực tế và viết thu hoạch.

b. Thời gian bồi dưỡng:

     - Tổng số tiết: 240 tiết và được tổ chức đào tạo ngoài giờ hành chính

III. THỜI GIAN VÀ HÌNH THỨC BỒI DƯỠNG THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIẢNG VIÊN HẠNG I - II - III

Thời lượng: 01 – 03 tháng

- Giảng viên cao cấp (hạng I): dự kiến 3 tháng

- Giảng viên chính (hạng II): dự kiến 2 tháng

- Giảng viên (hạng III): dự kiến 1 tháng

Thời gian học: Các buổi tối trong tuần (18h30 – 21h00) hoặc ngày thứ 7 & chủ nhật (Sáng 8h00 -11h00/Chiều 13h00 – 15h30)

Học phí tại TP HCM & các tỉnh thành: 2.500.000VNĐ - 3.000.000VNĐ (Ưu đãi giảm từ 10 – 20% học phí khi đăng ký ghi danh nộp hồ sơ trước ngày khai giảng, hoặc đăng ký theo nhóm từ 02 người trở lên)

Chứng chỉ văn bằng: Cấp Chứng chỉ “Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên cao cấp (hạng I)/giảng viên chính (hạng II)/giảng viên (hạng III) sau khi hoàn tất khoá học.

Hồ sơ đăng ký:

- Đơn đăng ký có dán ảnh (theo mẫu)

- Bản sao giấy khai sinh hoặc chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân có công chứng

- Bản sao bằng tốt nghiệp cao nhất có công chứng

- Giấy xác nhận thâm niên công tác (có chữ ký, đóng dấu của đơn vị)

ĐĂNG KÝ GHI DANH NỘP HỒ SƠ TẠI

CÔNG TY CP GIÁO DỤC VIỆT NAM

Điện thoại tư vấn miễn phí: 0966 86 86 41

Email: thanhdiem.hcm@giaoducvietnam.edu.vn

TP Hồ Chí Minh:

16/8 Trần Thiện Chánh – Phường 12 – Quận 10 – TP Hồ Chí Minh

195 Nguyễn Gia Trí – Phường 25 – Quận Bình Thạnh – TP Hồ Chí Minh

Tại Hải Phòng:  157/109 Đường Trường Chinh - Phường Đồng Hòa - Quận Kiến An - Hải Phòng

Tại Đà Nẵng:  53 Nguyễn Hữu Dật – Phường Hòa Cường Bắc –  Quận Hải Châu – TP Đà Nẵng

Tại Nha Trang: Đường B1 - Khu Đô Thị Vĩnh Điềm Trung - P. Ngọc Hiệp - TP Nha Trang

Tại Hà Nội: 451 Hoàng Quốc Việt - P. Cổ Nhuế - Bắc Từ Liêm - Hà Nội

 

FORM TƯ VẤN - ĐĂNG KÝ HỌC 
Hotline: 0966 86 86 41
Call / Zalo: 0966 86 86 41 (Hỗ trợ 24/7)