Giáo viên THCS hạng 1-2-3| Khóa bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp

CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG
THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ HẠNG 1-2-3
Hình thức đào tạo: Học trực tiếp tại các cơ sở đào tạo của trường hoặc học online từ xa qua Google Meet (Dùng laptop, điện thoại … kết nối internet)
I. TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ HẠNG 1
1. Đối tượng tham gia bồi dưỡng
Giáo viên trung học cơ sở hiện đang công tác tại các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên biệt công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân có cấp trung học cơ sở (THCS),có khả năng đảm nhận hoặc đang làm việc ở vị trí công tác phù hợp với chức trách và nhiệm vụ của chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng 1, có một trong các điều kiện sau:
Đang giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng 1 nhưng chưa có Chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng 1
Đang giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng 2 hoặc tương đương từ đủ 03 năm trở lên
Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm trở lên hoặc đại học các chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy trở lên và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên trung học cơ sở
2. Nội dung chương trình: (bao gồm 240 tiết)
Phần I: Kiến thức về chính trị, quản lý nhà nước và các kỹ năng chung
Chuyên đề 1. Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa
Chuyên đề 2. Xu hướng quốc tế và đổi mới giáo dục phổ thông Việt Nam