Giáo viên THCS hạng 1-2-3| Khóa bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp

 CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG

THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ HẠNG 1-2-3

Hình thức đào tạo: Học trực tiếp tại các cơ sở đào tạo của trường hoặc học online từ xa qua Google Meet (Dùng laptop, điện thoại … kết nối internet)

 

I. TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ HẠNG 1

 1. Đối tượng tham gia bồi dưỡng

Giáo viên trung học cơ sở hiện đang công tác tại các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên biệt công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân có cấp trung học cơ sở (THCS),có khả năng đảm nhận hoặc đang làm việc ở vị trí công tác phù hợp với chức trách và nhiệm vụ của chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng 1, có một trong các điều kiện sau:

- Đang giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng 1 nhưng chưa có Chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng 1

- Đang giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng 2 hoặc tương đương từ đủ 03 năm trở lên

- Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm trở lên hoặc đại học các chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy trở lên và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên trung học cơ sở

2Nội dung chương trình: (bao gồm 240 tiết)

Phần I: Kiến thức về chính trị, quản lý nhà nước và các kỹ năng chung

Chuyên đề 1. Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

Chuyên đề 2. Xu hướng quốc tế và đổi mới giáo dục phổ thông Việt Nam

Chuyên đề 3. Xu hướng đổi mới quản lý giáo dục phổ thông (GDPT) và quản trị nhà trường THCS

Chuyên đề 4 Động lực và tạo động lực cho giáo viên THCS

Phần II: Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành và đạo đức nghề nghiệp

Chuyên đề 5. Xu hướng đổi mới quản lý hoạt động dạy học và giáo dục ở trường THCS

Chuyên đề 6. Phát triển năng lực nghề nghiệp giáo viên THCS hạng 1

Chuyên đề 7. Dạy học và bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu trong trường THCS

Chuyên đề 8. Đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục trường THCS

Chuyên đề 9. Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng ở trường THCS

Chuyên đề 10. Xây dựng môi trường văn hóa, phát triển thương hiệu nhà trường và liên kết, hợp tác quốc tế

Phần III: Tìm hiểu thực tế và viết thu hoạch

- Tìm hiểu thực tế

- Hướng dẫn viết thu hoạch

- Viết thu hoạch

 II.  CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ HẠNG 2

1. Đối tượng tham gia bồi dưỡng

Giáo viên trung học cơ sở hiện đang công tác tại các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên biệt công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân có cấp trung học cơ sở (THCS),có khả năng đảm nhận hoặc đang làm việc ở vị trí công tác phù hợp với chức trách và nhiệm vụ của chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng 2, có một trong các điều kiện sau:

- Đang giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng 2 nhưng chưa có Chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng 2

- Đang giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng 3 hoặc tương đương từ đủ 03 năm trở lên

Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm trở lên hoặc có bằng tốt nghiệp đại học các chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy trở lên và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên trung học cơ sở

2. Nội dung chương trình: (bao gồm 240 tiết)

Phần 1: Kiến thức về chính trị, quản lý nhà nước và các kỹ năng chung

Chuyên đề 1. Lý luận về nhà nước và hành chính nhà nước

Chuyên đề 2. Chiến lược và chính sách phát triển giáo dục và đào tạo

Chuyên đề 3. Quản lý giáo dục và chính sách phát triển giáo dục trong cơ chế thị trường định hướng XHCN

Chuyên đề 4. Giáo viên với công tác tư vấn học sinh trong trường THCS

Phần 2: Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành và đạo đức nghề nghiệp

Chuyên đề 5. Tổ chức hoạt động dạy học, xây dựng và phát triển kế hoạch giáo dục ở trường THCS

Chuyên đề 6. Phát triển năng lực nghề nghiệp giáo viên THCS hạng 2

Chuyên đề 7. Dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh ở trường THCS

Chuyên đề 8. Thanh tra kiểm tra và một số hoạt động đảm bảo chất lượng trường THCS

Chuyên đề 9. Sinh hoạt tổ chuyên môn và công tác bồi dưỡng giáo viên trong trường THCS

Chuyên đề 10 . Xây dựng mối quan hệ trong và ngoài nhà trường để nâng cao chất lượng giáo dục và phát triển trường THCS

Phần 3: Tìm hiểu thực tế và viết thu hoạch

- Tìm hiểu thực tế

- Hướng dẫn viết thu hoạch

- Viết thu hoạch

III. CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ HẠNG 3

1. Đối tượng tham gia bồi dưỡng

Giáo viên trung học cơ sở hiện đang công tác tại các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên biệt công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân có cấp trung học cơ sở (THCS),đã được bổ nhiệm và đang làm việc ở vị trí công tác phù hợp với chức trách và nhiệm vụ của chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng 3, nhưng chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng 3

– Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm trở lên hoặc cao đẳng các chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy trở lên và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên trung học cơ sở

2. Nội dung chương trình: (bao gồm 240 tiết)

Phần 1: Kiến thức về chính trị, quản lý nhà nước và các kỹ năng chung

- Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước

- Đổi mới chương trình GDPT và các nhiệm vụ trọng tâm của GDPT

- Quản lý nhà nước về GDPT

- Các kỹ năng chung hỗ trợ phát triển nghề nghiệp giáo viên THCS

Phần 2: Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành và đạo đức nghề nghiệp

- Hoạt động dạy học và giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh ở trường THCS

- Phát triển năng lực nghề nghiệp giáo viên THCS

- Các phương pháp dạy học ở trường THCS

- Đổi mới hoạt động kiểm tra đánh giá kết quả học tập rèn luyện của học sinh THCS

- Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng, viết sáng kiến kinh nghiệm và hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học trong trường THCS

- Phối hợp giữa nhà trường, gia đinh và xã hội trong công tác giáo dục học sinh THCS

Phần 3: Tìm hiểu thực tế và viết thu hoạch

- Tìm hiểu thực tế

- Hướng dẫn viết thu hoạch

- Viết thu hoạch

II. THỜI GIAN VÀ HÌNH THỨC BỒI DƯỠNG THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN THCS HẠNG I - II - III

Thời lượng: 01 – 2.5 tháng/khóa bồi dưỡng

Thời gian học: Các buổi tối trong tuần (18h30 – 21h00) hoặc ngày thứ 7 & chủ nhật (Sáng 8h00 -11h00/Chiều 13h00 – 15h30)

Học phí tại TP HCM & các tỉnh thành: 2.500.000VNĐ - 3.000.000VNĐ (Ưu đãi giảm từ 10 – 20% học phí khi đăng ký ghi danh nộp hồ sơ trước ngày khai giảng, hoặc đăng ký theo nhóm từ 02 người trở lên)

Chứng chỉ văn bằng: Cấp chứng chỉ Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giáo viên THCS hạng 1/ chứng chỉ Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giáo viên THCS hạng 2/chứng chỉ Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giáo viên THCS hạng 3sau khi hoàn tất khoá học theo quy định của Bộ Giáo dục & đào tạo.

Hồ sơ đăng ký:

- Đơn đăng ký có dán ảnh (theo mẫu)

- Bản sao giấy khai sinh hoặc chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân có công chứng

- Bản sao bằng tốt nghiệp cao nhất có công chứng

- Giấy xác nhận thâm niên công tác (có chữ ký, đóng dấu của đơn vị)

V. ĐỊA CHỈ ĐĂNG KÝ BỒI DƯỠNG THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN THCS  HẠNG 1 - II - III

Tại TP Hồ Chí Minh:

16/8 Trần Thiện Chánh – Phường 12 – Quận 10 – TP Hồ Chí Minh

195 Nguyễn Gia Trí – Phường 25 – Quận Bình Thạnh – TP Hồ Chí Minh

Tại Hải Phòng:  157/109 Đường Trường Chinh - Phường Đồng Hòa - Quận Kiến An - Hải Phòng

Tại Đà Nẵng: Nguyễn Hữu Dật – Phường Hòa Cường Bắc –  Quận Hải Châu – TP Đà Nẵng

Tại Nha Trang: Đường B1 - Khu Đô Thị Vĩnh Điềm Trung - P. Ngọc Hiệp - TP Nha Trang

Tại Hà Nội: 451 Hoàng Quốc Việt - Phường Cổ Nhuế - Quận Bắc Từ Liêm - TP Hà Nội

Đà Lạt, Bình Dương … & các tỉnh thành khác: Liên hệ trực tiếp  0902 957 589

Liên hệ đăng ký học:

Cách 1: Hỗ trợ tư vấn chương trình học 24/7: 0902 957 589 ( Ms. Thanh Ngân )

Cách 2: Click  chúng tôi sẽ gọi lại tư vấn giải đáp mọi thắc mắc về chương trình học sau 5 phút trong giờ hành chính

FORM TƯ VẤN - ĐĂNG KÝ HỌC 
Hotline: 0966 86 86 41
Call / Zalo: 0966 86 86 41 (Hỗ trợ 24/7)