Chứng nhận huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động l Khóa học trực tiếp tại Hồ Chí Minh

 

KHÓA HỌC CẤP CHỨNG NHẬN HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG

 

Công ty Cổ phần Giáo dục Việt Nam xin thông báo mở lớp học cấp chứng nhận huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho người người huấn luyện. 

Chương trình học như sau:

- Thời gian: học vào chủ nhật hàng tuần ( 8h30 - 11h30; 13h30 - 16h30 )

- Học phí: 3.500.000/học viên/khóa

- Học trực tiếp tại trung tâm chi nhánh công ty tại Hồ Chí Minh

- Địa chỉ: 16/8, Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10

- Liên hệ: 0902 957 589 ( call/ zalo)

 

KHÓA HỌC PHÙ HỢP VỚI CÁC ANH/CHỊ SAU:

Huấn luyện hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động: Người có trình độ Đại học trở lên và có ít nhất 3 năm  hoặc Trình độ cao đẳng trở lên và có ít nhất 04 năm làm công việc nghiên cứu, xây dựng chính sách, pháp luật, thanh tra, kiểm tra, quản lý về an toàn, vệ sinh lao động.

Huấn luyện nội dung nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động và nội dung kiến thức cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động: Người có trình độ Đại học trở lên và có ít nhất 03 năm hoặc cao đẳng trở lên và có ít nhất 04 năm làm công việc xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động; Người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động tại doanh nghiệp không thuộc điểm a, điểm b Khoản này và có ít nhất 05 năm làm công việc an toàn, vệ sinh lao động.

Huấn luyện Nội dung lý thuyết chuyên ngành: Người có trình độ từ Đại học trở lên có chuyên môn phù hợp với chuyên ngành huấn luyện và có ít nhất 03 năm hoặc Trình độ Cao đẳng có chuyên môn phù hợp với chuyên ngành huấn luyện và có ít nhất 04 năm làm công việc xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động.

 

MẪU CHỨNG NHẬN SẼ ĐƯỢC CẤP KHI HOÀN THÀNH KHÓA HỌC

 

Thông tin chi tiết về khóa học cấp chứng nhận hoặc tham gia khóa học cập nhật kiến thức, xin vui lòng liên đến số hotline 0902957589. Ngoài nhận đào tạo theo cá nhân chúng tôi còn đào tạo theo nhóm hoặc hợp đồng.. Xin cám ơn!

FORM TƯ VẤN - ĐĂNG KÝ HỌC 
Hotline: 0966 86 86 41
Call / Zalo: 0966 86 86 41 (Hỗ trợ 24/7)